Kolejnym przystankiem naszej rockowej wycieczki pod hasłem Rockowe nasTroje był Żagań.

Na kliszy uwiecznił Artur Ochocki.